Política de privacidad

Política de privadessa i protecció de dades

L'informem que per a l'accés de determinats continguts o serveis serà necessari facilitar dades de caràcter personal. Els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat de les dades GEMMA MORET BARCELÓ (LLARS DEL PIRINEU preservarà la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals i donarà als mateixos el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la Secció de Política de Protecció de Dades.

És important, i donada la normativa europea en Protecció de Dades Reglament UE 2016/679 de Parlament i de el Consell Europeu, llegiu la informació bàsica. També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

INFORMACIÓ BÀSICA

El lloc web www.llarsdelpirineu.com (en endavant, el "Lloc Web") és propietat de GEMMA MORET BARCELÓ (LLARS DEL PIRINEU) en endavant Responsable del Tractament.

RESPONSABLE: GEMMA MORET BARCELÓ (LLARS DEL PIRINEU) 43627010N C. VALÈNCIA 3 17867 CAMPRODON llars@llarsdelpirineu.com 649886701 / 972 13 06 46

GEMMA MORET BARCELÓ (LLARS DEL PIRINEU) li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Política de Privacitat i protecció de Dades d'aquest Lloc Web (d'ara endavant "Política de Privacitat i protecció de Dades" que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d'aplicació. Atès que www.llarsdelpirineu.com podria modificar en el futur aquestes condicions d'ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l'ànim que el lloc web s'ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa recomana a l'Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús pugui solucionar contactant amb www.llarsdelpirineu.com a través del Tel. 649886701 o a l'adreça de correu electrònic: llars@llarsdelpirineu.com

PRINCIPIS RELATIUS A EL TRACTAMENT

Les seves dades personals seran tractades:

IDIOMA: L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l'espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol. Quant al que a la interpretació dels contractes es refereix, s'atendrà específicament als arts. 1281 i s. s. de el Codi Civil Espanyol.

FINALITATS:

COMPLIMENT NORMATIU: Reservat el dret d'emmagatzemar i retenir informació proporcionada per vostè, incloent els serveis utilitzats, informació que inclou informació de compte i dades personals per a complir amb les lleis aplicables, quan sigui necessària l'aportació

de proves en arbitratges o tribunals, mantenint bloquejats i dissociats, per garantir la seva seguretat, secret i confidencialitat.

LICITUD: No tractarem dades sense el consentiment explícit per a cadascuna de les finalitats, només quan:

Per a això procurarem l'existència de garanties adequades, que podran incloure el xifrat o dissociació de les dades, per quedi protegida la identitat de l'usuari.

LEGITIMACIÓ: Consentiment, relació contractual i interès legítim.

BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades no cedirà en cap cas les seves dades personals, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries

DESTINATARIS: No cedim dades a tercers sense el seu consentiment , llevat d’un imperatiu legal.

DURADA: Les dades proporcionades es conservaran durant un període de 5 anys des de l'última contractació; si no, no és que vostè abans, no hagi sol·licitat el bloqueig o esborrat dels mateixos; o bé, que prescriu la legislació tributària. Les dades fiscals seran guardats durant 5 anys per prescripció legal.

QUALITAT DE LES DADES: Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.

L'usuari serà l'únic responsable, respecte a la veracitat i actualització de les dades aportades a través dels diferents formularis de la pàgina web.

ELABORACIÓ DE PERFILS No tractarem automatitzada ment les seves dades personals , però si podrem segmentar per característiques d’usuaris i per targets de compradors.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals ( "segona capa"), en la mateixa direcció que li facilitem per poder exercir els seus drets.

MENORS D'EDAT: Els nostres serveis no van dirigits a persones menors d'edat o incapacitats a l’hora de contractar. Entenem que tenen l'autorització i consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. Serà sota la seva responsabilitat, la utilització d'aquests sigui per negligència o per culpa in vigilando, que pogués ocasionar una responsabilitat extracontractual.

TESTAMENT DIGITAL: Les persones vinculades a el mort per raons familiars o de fet, així com els seus hereus podran dirigir-se al responsable del tractament a l'objecte d'accedir a aquests continguts i impartir les instruccions que estimin oportunes sobre la seva utilització, destinació o supressió.

Les persones esmentades no podran accedir als continguts del causant, ni sol·licitar la seva modificació o eliminació, quan la persona morta ho hagués prohibit expressament o així ho estableixi una llei.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades

DRETS: Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, així com el dret limitació de la finalitat i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu: programacio@elfomentgirona.cat; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se al responsable de l'Arxiu de la nostra empresa. Per a això serà necessari aportar les dades personals i documents que ho acreditin, juntament amb la seva petició.

Per a això, cal que vostè mateix, o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents. documents:

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Vostè té dret a obtenir confirmació sobre com la nostra empresa, estem tractant les seves dades personals. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta.

També donar-se de BAIXA per a la recepció dels missatges promocionals, en compliment de la LSSICE 34/2002. Per a això és necessari aportar les següents dades:

DRETS

Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre els seus dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar-les que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació o supressió: permetre que es suprimeixin els donis que siguin inadequades o excessives.

Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no es dugui a terme al Tractament de les seves dades de caràcter personal o el cessament del tractament.

Limitacions del Tractament: comporta el poder limitar el tractament de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar un futur tractament.

Portabilitat de les dades: El deure per part del responsable del Tractament de facilitar les dades objecte de tractament de l'interessat, i transmetre-ho a un altre responsable del tractament sempre que sigui en format automatitzat.

Dret a no ser Objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de Perfils): dret a no ser objecte de decisions basades exclusivament en els tractaments automatitzats que puguin conculcar drets fonamentals de la persona interessada.

Dret a retirar el consentiment: Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d'aquest consentiment.

Sempre es pot adreçar a l'autoritat de control, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si creu no han estat ateses les seves peticions. www.aepg.es ; o Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El responsable del tractament ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

CODI DE CONDUCTA

Principis generals.

La nostra empresa es compromet a que els continguts dels seus serveis:

Els usuaris tenen dret a:

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación así como para tareas de análisis. Al continuar navegando, entendemos que acepta el uso de cookies

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerlo. El conjunto de cookies nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no.

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándonos la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, si son activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores.

¿Que tipo de cookies utiliza esta página web?

Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.

Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o dominio no gestionado por el editor sino por otra entidad que analiza los datos obtenidos.

Cookies persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidas y tratadas por el responsable de la cookie.

Cookies de analítica web: a través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad en la que está asignada la dirección IP. Información que posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de esta web.

Aceptación del uso de cookies.

Asumimos que usted acepta el uso de cookies. Sin embargo, usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de esta web o cualquier otra página a partir de la configuración de su navegador.

A continuación le mostramos las páginas de ayuda de los navegadores principales: